Főoldal » Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Az oldalon az egyes menüpontok segítenek az érdeklődőnek a tájékozódásban. A kiválasztott termékcsoporton belül regisztrált és nem regisztrált fogyasztó is informálódhat az egyes termékekről, amely nagyban megkönnyíti választását.

Amennyiben egyéb információra van szüksége, úgy a kérhet közvetlen segítséget a minipak@vnet.hu címen vagy a következő telefonszámon 62/554-654

Vásárlás

A vásárlási folyamat megkezdése és annak befejezése regisztrációhoz kötött. Regisztrációs esetén az alábbi adatok megadása kötelező:

 • e-mail cím
 • jelszó
 • vezeték, és keresztnév
 • telefonszám
 • számlázási cím
 • szállítási cím

Kérjük a regisztráció során ügyeljen a pontosságra, hiszen a megadott adatok segítségével történik az áru és az ellenérték forgalma. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a megrendelő űrlapon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért felelősséget nem vállalunk.

Belépést követően a fogyasztó az internetes felületen megtekintheti a Szolgáltató részére megadott adatait, azokat módosíthatja, továbbá megtekintheti a kosár tartalmát, az eddigi megrendeléseit.

Kosár: a katalógusban történő böngészés folyamán a fogyasztó az őt érdeklő termékeket a kosárba helyezheti. Lehetőség van a kosár tartalmának tetszőleges számú bővítésére, valamint az onnan való törlésre. A kosárban megtekinthető a termék neve, valamint annak ellenértéke.

Megrendelés esetén a kosár aktuális tartalma kerül figyelembe vételre, ezért a vásárlás végén kérjük, ellenőrizze az Ön által összeállított listát. Itt még javíthatja a mennyiségeket és a tételeket. A megrendelés esetén lehetőség van a szállítási és fizetési mód meghatározására. Amennyiben meggyőződött a megrendelés helyességéről, úgy elküldheti azt. A megrendelés véglegesítésével kerül sor a megrendelés Szolgáltató felé valótovábbítására.

A rendelésről a rendszerünk automatikusan visszaigazoló e-mailt küld Önnek, amely tartalmazza a megrendelés tárgyát, a kiválasztott szállítás és fizetés adatait, továbbá a szállítási határidőt, mely alapján megkezdődik az adatok feldolgozása (rendelésfelvétel).

A rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.

Amennyiben a termék esetében egyéb információ és/vagy közvetlen kommunikáció szükséges, vagy Ön ezt igényli, akkor kollégánk felkeresi Önt.

Szállítási és fizetési feltételek

A fizetési módot a megrendeléskor lehet megválasztani. A fizetés történhet utánvéttel, banki átutalással vagy a telephelyünkön kézpénzzel. A megrendelés átvételéről, illetve annak futárszolgálat részére történő átadásáról a Szolgáltató a fogyasztó a regisztrációs során megadott e-mail címére tájékoztatást nyújt.

Készpénzes fizetés

Személyes átvétel esetén a csomag átvételekor kerül sor az ellenérték teljesítésére készpénz vagy bankkártya igénybevételével.

Futárszolgálat útján történő megrendelés esetén a termék árát, valamint a szállításiköltséget a csomag átvételekor készpénzben a futárnak kell átadni.

Banki átutalás

Átutalás esetén a megrendelés házhozszállítását a teljes vételár számlánkra történő beérkeztét követően kezdjük meg. Banki átutalás esetén a következő adatokat kérjük megadni:

 • Vevő neve
 • Vevő bank számlaszáma
 • Megrendelés száma

Amennyiben a megrendelés ellenértékének átutalása 5 munkanapon belül nem történik meg, a megrendelést töröljük rendszerünkből, erről a megrendelőnek e-mailt küldünk.

Szállítás

A kiszállítás történhet postai úton, vagy a Minipak saját kiszállításának útján. A postai vagy egyéb csomagküldőn keresztül történő kiszállításkor, a szolgáltató aktuális díjtételei az érvényesek.  Saját kiszállításkor minden esetben egyedi díjszabással történik a fuvardíj megállapítása. Ennek alapjául a kiszállítási helyszín és a kiszállított tétel értéke szolgál. Ennek mértékéről a megrendelés folyamatában tájékoztatjuk a megrendelőt.

A kiszállítás módjáról és időpontjáról a megrendelés napján tájékoztatjuk ügyfelünket, természetesen a megrendelő igényeit alapul véve.

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Sikertelen kézbesítés

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

Az fogyasztó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a fogyasztót terhelik.

Termékgarancia

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató elsősorban vállalja a termék kicserélését, amennyiben a cserére nincs mód, úgy a fogyasztó választása szerint árengedményt biztosít, vagy a fogyasztó megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.

A hibás termék kiszállításával felmerült szállítási költséget a Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni.

Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Reklamáció

Amennyiben a reklamáció, a vásárolt termékkel kapcsolatos mennyiségi és / vagy minőségi kifogás, már a megrendelt termék átadásakor megtörténik, szállítónk a kifogásolt terméket visszaszállítja. Egyéb reklamáció esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot és a lehetőségekhez mérten orvosoljuk a problémát.

Elállási jog

A fogyasztót a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4.-5.§§-ai szerint elállási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig indokolás nélkül gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

Az elállási jog gyakorlása esetén a terméket a Szolgáltató székhelyére kérjük visszaküldeni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az utánvétellel küldött küldemények átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban személyesen kíván észrevételt tenni, úgy telephelyeinken ill. telefonon a 62/554-654-es számon teheti azt meg.

A vásárlói szavatossági igények érvényesítésére, és a kifogások intézésére egyebekben a Polgári Törvénykönyv, és a vásárlói kifogások intézésének szabályairól szóló rendelet az irányadó.

Adatvédelem

Az adatok kezelője a Minipak Kft.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. A Minipak Kft. a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő címén, illetve az minipak@vnet.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Minipak Kft. tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

Felhívjuk a fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztó felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatokat a behatolóktól.

Felelősségre vonhatóság

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a fogyasztót, hogy csatlakozzon a minipak@vnet.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
 • A fogyasztó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
 • A fogyasztó által megadott hibás adatokból eredő károkért.

A Minipak Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Minipak nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

Szabályok megsértése

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a minipak@vnet.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.